III Rajd Stroński'2013

Zdjęcia z 3 Strońskiego Rajdu Pieszego i Rowerowego w Masywie Śniżnikach i Krowiarkach